Fv 713 Tverråna Bru, Sauda

Bygging av ny bru over elv

Del dette prosjektet:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Prosjektet består seg i bygging av ny bru over elv. Eksisterende bru og veg skal være i drift under byggeperioden. Ny bry bygges av betongelementer, kantdragere er stedstøpt. Det skal også anlegges ca 100m ny veg.

Arbeidet inkluderer også brurekkverk, autovern, membraner, grunnarbeider, natursteinsmurer mm

Fakta
Beliggenhet: Åbødalen Sauda
Byggherre: Statens Vegvesen region Vest
Kontraktstype: Hovedentreprise
Kontraktssum: 3 277 775 NOK
Byggetid: Mai 2016 – Des 2016
Ca 100 m2 plastring i elv
Ca 200 tonn prefabrikkerte elementer
Ca 30m3 stedsøpt betong
Ca 100m2 natursteinsmuring
Scroll Up